Slideshow Image 1 Slideshow Image 2 Slideshow Image 3 Slideshow Image 4 Slideshow Image 5

Prawo spadkowe: stwierdzenie nabycia spadku, dział spadku (podział majątku spadkowego), zachowek, obalenie testamentu.

Prawo karne: obrona w sprawach karnych w postępowaniu przygotowawczym i sądowym, reprezentacja pokrzywdzonych w procesach karnych  

Zasady rozliczeń

Wysokość wynagrodzenia ustalana jest podczas indywidualnych rozmów z klientem i uzależniona jest od zakresu i rodzaju świadczonej pomocy prawnej.

Prawo rodzinne: rozwody, separacje, unieważnienie małżeństwa, alimenty, podziały majątku, zaprzeczenie i ustalenia ojcostwa adopcje.

Prawo cywilne: sprawy o zapłatę, sprawy odszkodowawcze, wypadki komunikacyjne, niewykonanie umów.